Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2014 jest dotarcie z pomocą w postaci paczki żywnościowej do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce, na zasadach określonych szczegółowo poniżej.

Prócz wsparcia w postaci paczki żywnościowej, w organizacjach bezpośrednio dystrybuujących żywność do osób najbardziej potrzebujących, osoby uczestniczące w Programie mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych działań towarzyszących z zakresu włączenia społecznego, obejmujących różne wspólne inicjatywy i działania integrujące na rzecz społeczności lokalnej, działania wspierające w wychodzeniu z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji, informowanie o miejscach, w których można skorzystać ze specjalistycznych form wsparcia – w zależności od potrzeb i specyfiki danego regionu oraz działań realizowanych w danej organizacji.

W Społeczności Chrześcijańskiej w Olsztynie, działania towarzyszące obejmowały prowadzenie punktu informacyjnego w zakresie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie efektywności pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Paczka żywnościowa obejmuje zestaw 5 rodzajów artykułów spożywczych z 5 grup towarowych:

  • makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe,
  • mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe,
  • cukier biały – 2 opakowania jednostkowe,
  • olej rzepakowy – 1 opakowanie jednostkowe,
  • mleko UHT – 2 opakowania jednostkowe,

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2014 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

logo-z-flagapo-pz-logo

Kościół Chrystusowy w RP Społeczność Chrześcijańska  w Olsztynie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2014 przekazała pomoc żywnościową dla 253 osób


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z POLITYKĄ COOKIES.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem

Ostatnio dodane

Kontakt z nami

ul. Warmińska 23

Phone: +48 89 527 28 42

Email: scho@scho.pl

Konto

56 2490 0005 0000 4530 8638 7565