W dniu 16 grudnia zmarł w wieku 89 lat były pastor naszego zboru, Piotr Bronowicki. Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w środę 19 grudnia o godzinie 12.00 w kaplicy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Olsztynku, przy ul. Mickiewicza 10. Następnie udamy się na cmentarz w Stawigudzie, gdzie pochowamy ciało naszego zmarłego Brata.

Nasza kochana Siostra Ela jest już u Pana. Pamiętajcie proszę w swoich modlitwach o jej bliskich - mężu, dzieciach, wnukach i wszystkich pozostałych osobach, zasmuconych z powodu jej odejścia do Niebiańskiego Domu.